Finde slægtninge som har cpr. nr.


Et CPR-nummer, også kaldet et personnummer, er et éntydigt identifikationsnummer, som alle,
der står i Det Centrale Personregister, er udstyret med.
Det blev indført i Danmark 2. april 1968.
Du kan søge oplysninger om personer med cpr. nr.

Gå til www.borger.dk og slå dine slægtninge op i cpr-registret.
Det koster ca. 100 kr. pr. opslag.

Du skal blot oplyse deres fødselsdato og navn, sidst kendte adresse (evt. by og/eller kommune).
Som hovedregel vil der være anført dødsdato og måske sted.
Prøv at starte med oplysning om manden.
Sandsynligvis vil hans kone være opført på samme "kort".
Man skal ikke bevise slægtskab.