En vinter Solsort
i min altankasse.
Foto: Hanne VF

Musik: Black Bird