Spurvehøgen
 

22.januar 2006

Der sad der en stor fugl i træet uden for min have.


Klik på billederne for at dem i stort format!

Den spurvehøgen må have være her længe fordi der i flere måneder næste ikke har været nogle små fugle ved foderbrættetDen 29. januar
forsøgte jeg at få taget nogle bedre billeder, men selv med største zoom blev billederne ikke særligt gode.

Mit fotografiapparat er et Olympus C-725

Spurvehøgen er en rovfugl, som har svinget meget i antal. I begyndelsen af 1900-tallet gik den frem, fordi den fandt nye ynglepladser i de nåletræsplantager, der dengang voksede op i Jylland.

Men i 1960’erne og 1970’erne gik bestanden kraftigt ned. Det skyldtes miljøgifte, som blev anvendt i landbruget. I løbet af en halv snes år svandt bestanden af spurvehøge ind til en tredjedel!

I dag har vi igen en pæn bestand af spurvehøge i Danmark. Man regner med, at der er 3.500-4.000 par. Flere af dem findes i byer. Det har vist sig, at spurvehøgen sagtens kan yngle i parker og haver, selvom den normalt er en sky fugl.
   

Læs mere her på danske dyr og se en video af en fugl i flugten

 

Da jeg havde opgivet at får nogle foto, så pludselig sad fuglen på naboens stakit.

Der blev et chance foto og her er billedet, bemærk de store klør.